knowledge, knowhow but most of all commitment

Automatisering in comfortbeheer, klimaatoplossingen en warmte/koude opslag, een must voor commerciële gebouwen

knowledge, knowhow but most of all commitment

Veilige, robuuste en zuinige oplossingen in gebouw voorzieningen en automatisering, een must voor industriële en facilitaire bedrijven.

knowledge, knowhow but most of all commitment

Een clinisch schoon klimaat en perfecte werk/leef omgeving, een must voor medische instellingen, van OK tot wachtruimte.

knowledge, knowhow but most of all commitment

Complexe ruimtes en systemen vragen om toegewijde kennis en een team van professionals

knowledge, knowhow but most of all commitment

knowledge, knowhow but most of all commitment

Gebouw automatisering, meet en regeltechniek,
project begeleiding, monitoring en meer

smart building proces automation

Met meet en regeltechniek als basis maken wij processen en koppelingen in gebouwen inzichtelijk. Met deze kennis als fundament gaan wij aan de slag met automatiseren, implementeren en monitoren van diverse slimme structuur oplossingen.

Wij zorgen voor projectmanagement, doorrekenig van oplossingen, productie, implementatie en monitoring. Oplossingen op, in en rondom gebouwen in de vorm van energie besparing, klimaat, veiligheid, verlichting en diverse andere smart solutions.

Totale ontzorging op gebouw automatisering

knowledge, knowhow but most of all commitment

Advisering

De afgelopen jaren heeft de automatisering binnen gebouwen en processen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vooral door de opkomst van nieuwe communicatietechnieken, softwarematige koppelingen en integratie binnen ICT netwerken, wordt het mogelijk om slimme en intelligente installaties te ontwerpen. De betreffende installaties en dan met name de automatisering komen hierdoor op een veel hoger niveau te liggen en zal veel meer interdisciplinair van karakter zijn. PMDK kan in dit proces de opdrachtgever ondersteunen en adviseren in te kiezen richtingen en oplossingen.

Bekabeling

PMDK is specialist als het gaat om de aanleg, aansluiten en testen van regeltechnische bekabeling binnen gebouw gebonden en industriële (proces) installaties conform de huidig geldende wet- en regelgeving en eventueel aanvullende klantspecifieke eisen. Daarbij kunnen wij u van dienst zijn bij het dimensioneren van de toe te passen bekabeling, aan te brengen kabeltrajecten en het opstellen van de benodigde documentatie voor kwaliteitswaarborging van uw installatie.

Regelpanelen

PMDK kan in samenwerking met haar partners ook de betreffende schakel-, verdeelinrichtingen leveren. Hierbij stellen wij als taak om een zo nauw mogelijk afstemming tussen enerzijds ontwerp en anderzijds de uitvoering te realiseren welke de basis vormt voor het assembleren van de schakel- en verdeelinrichting. Daarbij worden processen (de werking ervan) uitgezocht en uitgewerkt, bijpassende technische tekeningen opgesteld, onderliggende berekeningen uitgevoerd en keuzes gemaakt in de toe te passen materialen rekening houdende met klant specifieke voorschriften, geldende normen en gemaakte afspraken.

(Project) Begeleiding en – of coördinatie

PMDK is op flexibele wijzen in te schakelen voor de gehele coördinatie rondom projecten binnen de gebouw gebonden installaties (gebouwen automatisering, HVAC) en industriële proces installaties. PMDK kan u de gehele coördinatie uit handen nemen en het werk begeleiden vanaf de uitvoeringsfase tot en met de oplevering en nazorg van het project. Klantgerichtheid, samenwerking en een goede communicatie staan bij ons hierbij centraal en wij stellen ons daarbij de taak om het werk zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

Controle, beheer, monitoring en onderhoud

Controle kan enerzijds betrekking hebben op het naleven van de juiste voorschriften. Het kan ook betrekking hebben op controle van de juiste functionaliteit binnen het project. PMDK kan hierbij haar diensten aanbieden als het gaat om inspectie, beheer, monitoring en onderhoud van installaties. Voor iedere vraag kunt u bij ons terecht. We zijn ervan overtuigd dat u langer kunt profiteren van uw installatie als deze goed geïnspecteerd,  beheerd en onderhouden blijft.

Engineering / Calculatie

De definitie van een ontwerp is het opstellen van een beschrijving van iets nieuws of een beschrijving van iets bestaands. Een ontwerp is dus een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid. De aan te bieden diensten vanuit PMDK zijn hierin tweeledig. Enerzijds kan het al een uitgewerkt ontwerp betreffen welke alleen nog gebudgetteerd dient te worden. Anderzijds kan het een (concept) uitwerking betreffen op een vraag – dan wel probleemstelling vanuit haar opdrachtgevers. Zowel de budgettering als het ontwerp kan PMDK voor haar opdrachtgevers verzorgen.

Ons betrokken team

ing. Peter den Boer bba

Directeur

Richard Termaat

Projectleider

Michel bakker

Projectleider (binnendienst)

Jair de Groot

Projectleider

Monique den Boer

Administratie / HRM

Richard Kortenoeven

Chef Monteur

Henri Stitselaar

Chef Monteur

Erwin de Bruin

Monteur

Cees van Bloemendaal

Chef Monteur

06 184 262 34
 c.vanbloemendaal@pmdk.nl

Marcel van Ooijen

Chef Monteur

Jason van Splunter

Monteur

Sander Hoog

Monteur

 

Jurgen Albers

Monteur

Jocelyn Broere

Assistent Monteur

Danny den Boer

Assistent Monteur

 

Jesse Hemelrijk

Assistent Monteur

Contact, informatie of vragen

wij reageren zo spoedig mogelijk

15 + 3 =