PMDK is door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aangewezen als erkend leerbedrijf.


Voor wie

Jonge enthousiaste studenten kunnen bij ons stage lopen. Bij PMDK kunnen studenten de leerdoelen behalen die voor de opleiding gesteld zijn. Om deze studenten te helpen die te realiseren, zorgen wij binnen ons bedrijf voor een goede begeleiding.

Stage lopen

Het bieden van stageplaatsen vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn wij trots op deze erkenning en  kijken er naar uit om in de komende jaren veel studenten te mogen begeleiden. Informeer naar de beschikbare stages en mogelijkheden voor jou.

Over SBB

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Nu en in de toekomst kunnen leerbedrijven en scholen dus rekenen op ondersteuning bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk.

SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema’s op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

SBB heeft drie kernwaarden: verbindend, adaptief en kundig. Deze kernwaarden zijn de rode draad in ons dagelijkse handelen.