KLM hangar 14 te Schiphol

(gebouw gebonden installaties)

Opdrachtgever: Johnson Controls te Gorinchem
PMDK kan in samenwerking met haar partners ook de betreffende schakel-, verdeelinrichtingen leveren. Hierbij stellen wij als taak om een zo nauw mogelijk afstemming tussen de enerzijds ontwerp en anderzijds de uitvoering te realiseren welke de basis vormt voor het assembleren van de schakel- en verdeelinrichting. Daarbij worden processen (de werking ervan) uitgezocht en uitgewerkt, bijpassende technische tekeningen opgesteld, onderliggende berekeningen uitgevoerd en keuzes gemaakt in de toe te passen materialen rekening houdende met klant specifieke voorschriften, geldende normen en gemaakte afspraken.